menu: Home Books Follow Chat box Sitemap


NOTE** Pindah ke URL baru: solslum.blogspot.my
STICKY** Drop your Link! + Mini Giveaway #01

Tuesday, April 1, 2008

Toki

anata ni mita wa hajimete

sono toki ni kanjiru

sono toki ni shitai

anata wa tatakai ni katsu made

soshite sore wo ushinau koto naku shinu