menu: Home Books Follow Chat box Sitemap


NOTE** Pindah ke URL baru: solslum.blogspot.my
STICKY** Drop your Link! + Mini Giveaway #01

Tuesday, June 17, 2008

hmmmm....

huuuhh....................
boring.....................
sleepy......................
lonely.......................
somebody please make me happy..................
Perubahan Penduduk
1.Kadar kelahiran di Malaysia telah menurun kepada 4.4 orang pada tahun 2001.
2.Keadaan ini menyebabkan kekurangan tenaga buruh khasnya dalam sector pertanian, perkhidmatan dan pembinaan.
3.Keadaan ini menyebabkan kemasukan buruh asing bagi memenuhi keperluan tenaga pekerja ini.
4.Jangka hayat yang panjang menyebabkan peningkatan jumlah warga tua dan hal ini akan meningkatkan kos rawatan dan kesihatan.
5.Langkah-langkah bagi mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul akibat ciri penduduk masa depan Malaysia adalah dengan menggalakkan pasangan suami isteri mempunyai keluarga besar bagi menambahkan jumlah penduduk.
6.Bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga pekerja pada masa depan:
a)Robot dapat digunakan
b)Mengadakan perkhidmatan layan diri di restoran dan stesen minyak
c)Meningkatkan usia persaraan
d)Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dengan tawaran gaji yang tinggiNo comments:

Post a Comment