menu: Home Books Follow Chat box Sitemap


NOTE** Pindah ke URL baru: solslum.blogspot.my
STICKY** Drop your Link! + Mini Giveaway #01

Friday, June 20, 2008

Kamu Tahu? | Sudut Pandangan Manusia

Wanita mempunyai jangkauan sudut pandangan yang lebih besar daripada lelaki. Jika diukur dari hidung, boleh mencapai 45 darjah ke arah kiri-kanan-atas-bawah, bahkan ada yang mencapai 180 darjah. Manakala lelaki lebih kepada memfokus kepada sesuatu kerana otak mereka memproses seolah mereka melihat dalam terowong yang panjang.

No comments:

Post a Comment