menu: Home Books Follow Chat box Sitemap


NOTE** Pindah ke URL baru: solslum.blogspot.my
STICKY** Drop your Link! + Mini Giveaway #01

Saturday, August 8, 2009

Persahabatan?

Persahabatan itu memang mudah untuk dilafazkan dan disebut. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan PERSAHABATAN?
Pernahkah kita semua bayangkan satu persahabatan yang ikhas, jujur dan menghargai satu Persahabatan dengan penuh emosi?

Dunia ini yang sentiasa berputar adalah satu fenomena yang biasa tetapi luar biasa sifatnya. Dimana putaran bumi adalah tepat dan tiada kecacatan menampakkan ia begitu hebat, ajaib dan berkuasa. Bukan urusan kita untuk menidakkan fakta ini. Jadi PERSAHABATAN yang sentiasa kita jalinkan, adalah umpama satu ikatan diantara dua benang yang penuh dengan warna warna sifatnya.

Bukan untuk bermain kata , bukan niat untuk menidakkan perkara yang nyata dan hakikatnya, kita semua tak pernah menghargai nilai persahabatan yang kita telah jalinkan, usahakan bilamana ia didatangi oleh Ketegangan Emosi, Keruntuhan Jiwa, Kemerosotan Nilai dan Kebencian yang Amat dalam Tentang MANUSIA yang menjadi Insan dalam Persahabatan.

Manusia itu Apa? Insan Pula Apa? dan apakah bezanya Manusia dan Insan?

No comments:

Post a Comment