menu: Home Books Follow Chat box Sitemap


NOTE** Pindah ke URL baru: solslum.blogspot.my
STICKY** Drop your Link! + Mini Giveaway #01

Saturday, October 3, 2009

Kesedihan bukan selamanya

setiap hari merupakan hari yang berbeza
ada di antara hari-hari itu
aku merasakan kesedihan
walau kesedihan itu bukan milikku

kita tidak dapat lari dari kesedihan
walau kita tahu mengapa
kita punyai perasaan itu

mungkin ada
seorang insan yang penuh dengan kesedihan
tetapi
insan itu akan pasti berjumpa dengan kegembiraan
jikalau insan itu tidak salah memilih jalan

seperti hujan yang jatuh ke bumi
dan berhenti menangis
Barcode generated by TEC-IT

No comments:

Post a Comment