menu: Home Books Follow Chat box Sitemap


NOTE** Pindah ke URL baru: solslum.blogspot.my
STICKY** Drop your Link! + Mini Giveaway #01

Wednesday, December 9, 2009

Kamu tahu? | Bunga Telur

Bapaku kata:
"Bunga telur yang diberi semasa majlis perkahwinan mempunyai makna agar pengantin mendapat anak yang ramai."


Copyright: Ramdan Nain (Ramdan

No comments:

Post a Comment