menu: Home Books Follow Chat box Sitemap


NOTE** Pindah ke URL baru: solslum.blogspot.my
STICKY** Drop your Link! + Mini Giveaway #01

Monday, December 7, 2009

Kamu tahu? | Pengait

kaka ku kata:
Kepala diperlukan untuk membina setiap bangunan. Sebelum banggunan dibina, pengait atau dalam bahasa Inggerisnya headhunter akan berkeliaran untuk memburu kepala.

No comments:

Post a Comment