menu: Home Books Follow Chat box Sitemap


NOTE** Pindah ke URL baru: solslum.blogspot.my
STICKY** Drop your Link! + Mini Giveaway #01

Friday, September 24, 2010

Sejarah F5 | Dasar Pertanian Negara

Topik 8.1.2 : struktur + esei

Matlamat
- meningkatkan pendapatan sector pertanian ke tahap maksimum
- menguruskan sumber ekonomi negara dengan cekap dan berkesan
- memaksimumkan pendapatan pekebun kecil
- memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport

Strategi DPN
- menggalakan pembukaan tanah-tanah baru
            - di bawah rancangan FELDA, agensi pembangunan wilayah dan kerajaan negeri
- Program Pembangunan in-situ
           - memulihkan kawasan yang berproduktiviti rendah
            - menydiakan kemudahan sokongan pertanian
            - seperti pemasaran kredit, subsidi, dan penyelidikan
            - dilaksanakan melalui projek-projek pembangunan pertanian bersepadu/program yang dilaksanakan oleh jabatan kerajaan
                        -contohnya, KEMUBU, BESUT, JOHOR BARAT, KELANTAN UTARA dan SELANGOR BARAT.
- Penglibatan sektor swasta
                - dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian Pertanian

No comments:

Post a Comment